Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243
ze zmianami) o
soby głuchonieme i niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli mają prawo do:


skorzystania z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego
 
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).


W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się:

 

drogą mailową:

 

prezydialny@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl,

lub wysyłając  wiadomość sms na nr  telefonu: 723 694 579 albo
faxem  nr faksu: 43 824 43 04


Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny (adres zwrotny), na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
     

UWAGA!

W sytuacjach nagłych informacje należy przekazywać  za pomocą faksu 
na numer 43 824 43 04  lub wiadomości tekstowej  SMS skierowanej

na numer  723 694 579

Metryczka

Data publikacji 06.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kisielewicz-Sznajder
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kisielewicz
do góry